Gia công sơ bộ

Gia công sơ bộ:

Tối ưu hóa, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ gia công sơ bộ, phay 2 mặt, 4 mặt, 6 mặt và đánh góc phôi định hình theo yêu cầu khách hàng.

02838143220 02838143220 zalo
TOP