Về chúng tôi

Ngành cơ khí là nền tảng, cốt lõi, là cơ sở, động lực cho các ngành công nghiệp khác phát triển. Trong những năm qua ngành cơ khí Việt Nam đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, đang trên đà phát triển trong xu hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ngành cơ khí, chế tạo sẽ là một ngành có triển vọng phát triển trong tương lai thu hút sự chú ý của các doanh nghiệp cơ khí nước ngoài mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam và nhu cầu về cơ khí chính xác là rất lớn.

                

Xem thêm
Danh mục sản phẩm
Dịch vụ
02838143220 02838143220 zalo
TOP